De 38 medlen
här visar vi alla de olika blommorna

AGRIMONY    Mental tortyr bakom bekymmerslös fasad
ASPEN    Vaga känslor av okänt ursprung.
BEECH    Intolerans, kritisk attityd.
CENTAURY    Oförmågan att säga nej.
CERATO    Söker råd och bekräftelse från andra.
CHERRY PLUM    Rädsla att förlora kontrollen.
CHESTNUT BUD    Oförmögen att lära sig av tidigare misstag.
CHICKORY    Självisk, härsklysten.
CLEMATIS    Drömmare, bristande intresse i nuet.
CRAB APPLE    Självförakt. Känsla av orenhet.
ELM    Överväldigad av ansvar.
GENTIAN    Modfälldhet efter motgång. Depression av känd orsak.
GORSE    Hopplöshet ,förtvivlan.
HEATHER    Självupptagenhet. Ogillar att vara ensam.
HOLLY    Hat, avundsjuka, svartsjuka.
HONEYSUCKLE    Lever i det förflutna.
HORNBEAM    "Måndagsmorgonkänsla". Skjuter upp saker.
IMPATIENS    Otålighet.
LARCH    Brist på självförtroende.
MIMULUS    Rädsla för kända ting.
MUSTARD    Depression av okänd orsak.
OAK    Outtröttligt kämpande trots känsla av utmattning.
OLIVE    Utmattning till följd av mental eller fysisk ansträngning.
PINE    Skuldkänslor. Självförtroende.
RED CHESTNUT    Överdriven oro och ängslan för andras välfärd.
ROCK ROSE    Skräck.
ROCK WATER    Överdriven självdisciplin.
SCLERANTHUS    Osäkerhet, obeslutsamhet, vankelmodighet.
STAR OF BETHELHEM    Chock. Sorg.
SWEET CHESTNUT    Extrem ångest.
VERVAIN    Överdriven entusiasm och strävan.
VINE    Dominerande, rigid.ambitiös.
WALNUT    Skydd mot starka inflytanden.
WATER VIOLET    Stolt, otillgänglig.
WHITE CHESTNUT    Ovälkomna tankar. Mental argumentering.
WILD OAT    Svårighet att finna sin livsuppgift.
WILD ROSE    Resignation, apati.
WILLOW    Bitterhet, självömkan.

RESCUE REMEDY

   Akutmedel. Droppar.

RESCUE CREAM

   Akutmedel. Kräm.

Till huvudsidan

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20