Distanskurs – Steg 1 
i Bachblomsterterapi
 


Distansundervisning STEG 1 är en introduktionskurs
som motsvarar STEG 1 i Den Internationella Bachterapeut Utbildningen.

Kursen är upplagd så att du i din egen takt kan ta till dig kunskap om medlen.

De som tar del av distansundervisningen får lära känna medlen så väl att de kan använda dessa på sig själva, sina vänner och familjer.

Man kan efter kursen bestämma sig för om man önskar att vidare till STEG 2, och eventuellt till STEG 3, om man vill jobba professionellt med att välja medel till andra människor. Distansundervisning STEG 1 innehåller
följande 5 lektioner:
 

 
Kursens ändamål är: 

 

Din kontakt med läraren

Distansutbildning STEG 1 är ett självstudium.

De uppgifter du skickar in till oss ska inte ses som examensuppgifter, utan snarare som en möjlighet för dig att känna igen medlen genom att använda dem på dig själv.

Du får genom uppgifterna tillit till medlen och en god chans att bedöma hur mycket du har lärt dig.

Du kommer få tilldelat en lärare som kommer att gå igenom dina inskickade svar och ge dig respons på hur du kommer vidare med studierna.

Du har efter varje lektion möjlighet att ställa frågor till din lärare.

Alla kurslärare är utbildade bachterapeuter i den Internationella Bachterapeut Utbildningen och alla är registrerade i Dr. Edward Bach Foundation.

För kursläraren som ska gå igenom dina uppgifter är det till stor hjälp om du skriver tydligt och gärna på en dator.

Skriver du för hand använd svart eller blått bläck.


Certifikat
 

När du har genomfört hela kursen och blivit godkänd kommer du att få ett certifikat från Dr. Edward Bach Foundation i England och dess danska samarbetspartner: Den Internationale Bachterapeut Utbildningen i Skandinavien.

Man får ett särskilt certifikat när man har genomfört hela distansutbildningen.

Certifikatet ger giltigt inträdesbevis till STEG 2.

 

Pris för distansutbildningen

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

epost:  mail@bachs-blomsterremedier.dk

Upplysningar om kursen:

Den Internationale Bachterapeut Uddanelse

Kyndeløse Strandvej 22
DK 4070 Kirke Hyllinge
Danmark

eller på tfn: 0045-4640 6422

 

tillbaka till huvudsídan

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20