Fakta om medlen 


Alla medel kommer, med ett undantag, från blommor av vilda växter, buskar och träd. Inget av dem är skadligt eller beroendeframkallande. Det finns heller ingen risk att överdosera. De har endast en välgörande effekt och kan inte framkalla några biverkningar. Därför kan de användas av alla, och just detta var Dr Bach syfte.

Dr Bach kom under sina år som praktiserande läkare fram till att han kunde urskilja sju karaktäristiska tillstånd av emotioner, sju olika typer av människor. De 38 medlen han använde sig av delade han därför också in i sju grupper. Dessa är:

1. Rädsla eller fruktan 
2. Osäkerhet. 
3. Bristande intresse för nuvarande situation. 
4. Ensamhet. 
5. Överkänslighet mot inflytande och idéer. 
6. Modlöshet och förtvivlan. 
7. Överdriven omsorg för andra.

Men vi har här valt att på nästa sida presentera listan i bokstavsordning för att det skall vara lättare att överblicka.

tillbaka till huvudsidanCopyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20