Dosering av dropparna 

 

Blomsterdropparna kan användas var för sig eller i kombination. Medlen kan användas i kombination med vilket annat läkemedel som helst utan att någon risk föreligger för att de skulle kunna påverka eller bli påverkade av dessa.

Medlen kan tas av alla, allt ifrån spädbarn till gamla människor. Doseringen är enkel, 4 droppar 5 gånger per dag. Doseringen fördelas jämt under dagens lopp. Första gången på morgonen på fastande mage. Sista gången just innan man går och lägger sig, däremellan 3 gånger. En 30 ml droppflaska räcker ca 3 veckor. Därefter, beroende på personens sinnesstämning, fortsätter man med samma blandning eller tillsätter man nya medel, om nya känslor dykt upp.

Vid behandling av temporära sinnesstämningar behöver man kanske inte upprepa behandlingen.
Vid behandling av mer invanda karaktärsdrag kan terapin komma att sträcka sig över långa perioder, flera månader och ibland ett till flera år. Metoden att få fram lämpliga medel är den Dr Bach själv använde, helt enkelt samtala med patienten och låta denna själv berätta om sina problem. Denna metoden rekommenderas också av Bach Centrat
.

tillbaka till huvudsidan

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20