Historia om dr Bach 


Dr Edward Bach föddes den 24 september 1886 utanför Birmingham i England. Redan som barn berörde allt lidande honom starkt. Den medkänsla Edward Bach hyste inför människors, djurs och växters lidanden kom att bli något av den röda tråden i hans liv. Tidigt fattade han beslutet att bli läkare och 1912 tog han sin doktorsexamen vid University College Hospital i London. 

I sitt ständiga sökande efter mjukare metoder för att inte enbart lindra, utan också bota sjukdomar, vidareutbildade Dr Bach sig till bakteriolog och kom då in på homeopatins område. Inom homeopatin fann dr Bach en inställning till sjukdomar som i mångt och mycket sammanföll med hans egen. En av homeopatins tankar som tilltalade dr Bach mycket var: "att man i allt verkligt helande måste behandla patienten och inte sjukdomen".

Dr Bach kom under sin tid som praktiserande homeopat alltmer till insikt om hur sjukdomarnas orsak bör sökas i patientens inre snarare än i den fysiska kroppen. Denna insikt ledde honom till ett fortsatt sökande efter nya medel. Med sin starka intuition som vägledning och tilliten till den gudomliga ordningen i naturen begav han sig ut på landet för finna dessa växter som sen skulle bli de 38 olika medlen, detta skedde under åren 1928-1935. Det var också under denna tiden då han skrev några av sina sina böcker Hela Dig, De Tolv Helarna och Andra Medel och Free Thyself.

Genom sin behagliga personlighet, sin välkända karaktäristiska humor och sin stora vishet och ödmjukhet kom han att bli en mycket uppskattad läkare och vän. Det fanns inget problem som var för litet för att det skulle fånga hans uppmärksamhet och väcka en önskan att hjälpa. Därför var det ett stort tomrum han lämnade efter sig vid sin bortgång den 27 november 1936.


tillbaka till huvudsídan 

Copyright © 2000-2012 Bach Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2012-01-20